วันแทรค (ONETRACK) คือ ระบบติดตามยานพาหนะและบริหารการขนส่งอย่างอย่างครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า ลดมูลค่าการสูญเสียโอกาสในการขนส่งสินค้า
วันแทรค ฮีโร่ (Onetrack Hero) ระบบบริหารยานพาหนะและบริหารการขนส่งครบวงจรที่ตอบ สนองการ บริหาร จัดการและควบคุมรถให้คุ้มค่าและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
จีพีเอสวันลิ้งค์ป้ายเหลือง ระบบบริหารยานพาหนะและบริหารการขนส่งครบวงจรที่ตอบ สนองการ บริหาร จัดการและควบคุมรถให้คุ้มค่าและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
วันแทรค อะเลิร์ท (Onetrack Alert) ระบบบริหารยานพาหนะและบริหารการขนส่งครบวงจรที่ตอบ สนองการ บริหาร จัดการและควบคุมรถให้คุ้มค่าและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
วันแทรค สมาร์ท (Onetrack Smart) ระบบ GPS พร้อมเครื่องรูดบัตรและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก ตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก
วันแทรค สมาร์ท (Onetrack Smart 2 G) ระบบ GPS เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก ตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก
วันแทรค สมาร์ท (Onetrack Smart) ระบบ GPS พร้อมเครื่องรูดบัตรและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก ตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก
วันแทรค เอ็มดีวีอาร์ (Onetrack MDVR) คือระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและควบคุมการขนส่งรวมถึงพนักงานขับรถ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการแสดงผลภาพ VDO แบบ Realtime ผ่านระบบ 3G ตลอดเส้นทางการขนส่งและยังรวมถึงรายงานต่างๆ จาก GPS Tracking
วันแทรค คาร์เร้นท์ (Onetrack Carrent) ระบบบริหารยานพาหนะและบริหารการขนส่งครบวงจรที่ตอบ สนองการ บริหาร จัดการและควบคุมรถให้คุ้มค่าและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
วันแทรค ดีแอลที (Onetrack DLT) ระบบบริหารยานพาหนะและบริหารการขนส่งครบวงจรที่ตอบ สนองการ บริหาร จัดการและควบคุมรถให้คุ้มค่าและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
คาร์ แชท (Car Chat) เทคโนโลยีสื่อสารกับรถยนต์ของคุณที่ชาญฉลาดมากขึ้น Car Chat Application สื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคุณและรถเพื่อความสะดวกสบาย แก่ผู้ใช้บริการและคนที่คุณห่วงใย
จีแทรก (GTrack) เทคโนโลยีสื่อสารกับรถยนต์ของคุณที่ชาญฉลาดมากขึ้น Car Chat Application สื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคุณและรถเพื่อความสะดวกสบาย แก่ผู้ใช้บริการและคนที่คุณห่วงใย
บลูแทรคเกอร์ วีเอ็มเอส (ฺBlueTraker VMS) คือ ระบบติดตามเรือประมงแบบ Real Time ผ่านระบบการสื่อสารแบบ Dual Mode ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับระบบสื่อสารดาวเทียม