วันลิ้งค์ร่วมบริจาคเงินมูลนิธิเมาไม่ขับ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่2564

วันลิ้งค์ร่วมบริจาคเงินมูลนิธิเมาไม่ขับ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิเมาไม่ขับ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ นำโดย คุณสัมฤทธิ์ บุญอมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด และ คุณสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการ มูลนิธิเมาไม่ขับ

โดยครั้งนี้เป็นการร่วมสมทบทุนบริจาค โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด เพื่อมอบให้กับมูลนิธิเมาไม่ขับ ไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการมูลนิธิ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิคือ รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้คนไทยเมาไม่ขับ และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

ทางบริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโยยี่ จำกัด ต้องขอบพระคุณคุณสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการ มูลนิธิเมาไม่ขับ และทางมูลนิธิเมาไม่ขับ ที่ได้เสียสละ และทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ในการสร้างสรรค์สังคมไทย ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป และเราขอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนมูลนิธิเมาไม่ขับ ให้สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดไป

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทวันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ทุกคน ?