กระทรวงคมนาคมขยาย8เส้นทาง ขับขี่ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม.

กรมทางหลวงชนบท ได้พิจารณาเส้นทางที่จะปรับความเร็วใหม่เพิ่มเติม จำนวน 8 เส้นทาง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 ซึ่งภายหลังจากกระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ผู้ขับขี่รถใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น เส้นทางของกรมทางหลวง 6 เส้นทาง

ได้แก่
? เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงหนองแค – หินกอง – ปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม. 79 + 000 – 105 + 000 ระยะทางรวมประมาณ 26.000 กิโลเมตร

? เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 9 ช่วงบางแค – คลองมหาสวัสดิ์ กม. 23 + 000 – 31+872 ระยะทางรวมประมาณ 8.872 กิโลเมตร

? เส้นทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย กม. 1 + 000 – 10+000 ระยะทางรวมประมาณ 10.000 กิโลเมตร

? เส้นทางที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 35 ช่วงนาโคก – แพรกหนามแดง กม. 56 + 000 – 80+600 ระยะทางรวมประมาณ 24.600 กิโลเมตร

? เส้นทางที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง – สระพระ กม. 160 + 000 – 167+000 ระยะทางรวมประมาณ 7.000 กิโลเมตร

? เส้นทางที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง – สระพระ กม. 172 + 000 – 183+500 ระยะทางรวมประมาณ 11.500 กิโลเมตร

เส้นทางของกรมทางหลวงชนบท 2 เส้นทาง ได้แก่

? เส้นทางที่ 1 นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) ตลอดเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 51.700 กิโลเมตร

? เส้นทางที่ 2 นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) ตลอดเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 12.400 กิโลเมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mot.go.th หรือโทร. 02-283-3000

? ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก shorturl.asia/wMAW6/