เปิดตัว TAXI OK

กรมการขนส่งทางบก พร้อมเปิดตัว TAXI OK อย่างเป็นทางการ โดยรถรูปแบบใหม่นี้ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัย เพื่อยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ สู่มาตรฐานที่เหนือกว่าเดิม

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า รถ TAXI OK เป็นการยกระดับการบริการของรถแท็กซี่ไทย โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเดินรถ โดยจะติดตั้ง อุปกรณ์ GPS พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับที่ใช้กับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบบตรวจสอบความผิดปกติของค่าโดยสาร มีระบบกล้องถ่ายภาพภายในรถแบบ Snap Shot เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับรถและผู้โดยสาร รวมถึงมีปุ่มฉุกเฉินหรือปุ่ม Emergency สำหรับผู้โดยสารที่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่เพื่อขอความช่วยเหลือได้แบบทันที โดยมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลรถแท็กซี่ หากความผิดปกติ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังศูนย์บริหารจัดการรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก

นอกจากนี้ ยังมีระบบเรียกบริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน”Taxi OK”บนโทรศัพท์ Smart Phone เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงบริการรถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสาร เพื่อเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังสามารถร้องเรียนการให้บริการ ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่า จะได้รับความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง พร้อมการช่วยเหลือยามที่เกิดปัญหาได้อย่างทันที

ต้องการติด GPS รถแท็กซี่ เพื่อเชื่มต่อกับ แอป TAXI OK โทร 021065300 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอบคุณข้อมูล news.ch3thailand.com