สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการยางระเบิด

เนื่องจากยางรถยนต์ที่เราใช้งาน เมื่อวิ่งบนถนนจะทำให้เกิดความร้อนบนเนื้อยาง สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการยางระเบิด มีดังต่อไปนี้  1. ยางหมดอายุการใช้งาน เช่น แก้มยางมีรอยแตกลายงา บวม ฉีกขาด ดอกยางหมดสภาพ เป็นต้น 2. ยางเก่าเก็บ 3. ขับรถโดยใช้ความเร็วเกินพิกัดยางที่กำหนดไว้ 4. บรรทุกน้ำหนักเกินค่ากำหนด 5. สูบลมยางไม่ถูกต้อง 6. เปลี่ยนยางใหม่แต่ใช้จุ๊บเติมลมอันเก่า 7. ยางร้อนจัดเนื่องมาจากเบรกติดที่ล้อใดล้อหนึ่ง กรณีนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้รถได้ ข้อสังเกต -ยางเปอเซ็นต์หมายถึงยางที่ใช้แล้ว โดยร้านยางรับซื้อมาจากผู้ที่มาเปลี่ยนยางใหม่ จำนวนเปอเซ็นต์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความลึกของดอกยางถ้าดอกยางสึกจนถึงสะพานยางซึ่งเป็นแถบอยู่ในร่องยาง แสดงความลึกของดอกยางเหลือเพียง 1.6 มิลลิเมตร ถือว่ายางเส้นนี้เท่ากับศูนย์เปอร์เซ็นต์ คุณควรเปลี่ยนยางใหม่ได้แล้ว ไม่ควรใช้ต่อไป เพราะอันตรายมาก เนื่องจากยางไม่สามารถรีดน้ำได้ในขณะฝนตก ทำให้รถไม่เกาะถนนและลื่นไถลได้ง่ายขณะเบรก -ร้านยางบางแห่งนำยางที่หมดดอกมาแกะใหม่แล้วนำมาขายในราคาถูก ถ้าผู้ขับขี่ไปซื้อมาใส่รถอาจทำให้ยางระเบิดได้ มีวิธีสังเกตง่ายๆ ว่าร้านยางนำยางที่หมดดอกมาแกะใหม่หรือไม่ โดยดูที่ร่องดอกยาง ถ้าไม่มีสะพานยางติดอยู่แสดงว่านำยางที่หมดดอกมาแกะใหม่ ต้องระวังให้ดี 8. ผู้ขับขี่ซื้อยางเปอร์เซ็นต์มาใส่ 9. เลือกใช้ยางไม่ถูกขนาด เช่น เอายางรถเก๋งมาใส่รถปิกอัป เป็นต้น 10. แก้มยางเสียดสีกับขอบถนน อาการเตือนก่อนที่ยางจะระเบิด […]

Onelink

January 18, 2018