สัมภาษณ์พิเศษ นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

คุณหมอกล่าวว่า สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ถือเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ…..

Onelink

December 3, 2019

Onelink

November 1, 2019

Onelink

October 31, 2019
1 2 3