ต่อใบขับขี่ปี 2561 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ผู้ที่ใบขับขี่ใกล้หมดอายุสามารถขอต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ โดยผู้ที่ถือใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 1 ปี สามารถขอต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 60 วัน และจะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 5 ปี ส่วนผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถชนิด 5 ปี สามารถต่ออายุล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้ไม่เกิน 90 วัน และจะได้รับเป็นใบอนุญาตขับขี่ชนิด 5 ปี เช่นเดิม การขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี จากเดิมแบบชั่วคราว 1 ปี หลักฐานที่ต้องเตรียม 1.ใบขับขี่ส่วนบุคคลเดิมแบบชั่วคราว 1 ปี 2.บัตรประชาชนตัวจริง 3.ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน) ขั้นตอนดำเนินการ 1.ขนส่งฯ ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ 2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้ – ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ – ทดสอบสายตาทางลึก – ทดสอบสายตาทางกว้าง – ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า 3.ชำระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูป 4.รับใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิด 5 ปี      ทั้งนี้ […]

Onelink

June 7, 2018