คุณสมบัติ GPS Tracking สำหรับรถขนส่ง และรถโดยสาร รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก