กรมการขนส่งทางบกกำหนดรถติด GPS มีรถประเภทไหนบ้าง ?

กรมการขนส่งทางบกกำหนดรถติด GPS ? รถโดยสารที่เข้าข่ายเร่งด่วน โดยกำหนดให้รถโดยสารมาตรฐาน 4 หรือที่เรารู้จัก ในนามรถบัส 2 ชั้น 8 ล้อ ทั้งจดใหม่และต่อทะเบียน และ รถโดยสารหมวด 1,2,3 ทั้งรถโดยสารไม่ประจำทาง ยกเว้นรถสองแถว ที่จดทะเบียนใหม่หลังวันที่ 25 มกราคม 2559จะต้องติด ระบบติดตามรถยนต์ตาม คุณลักษณะที่กรมฯบังคับ มิฉนั้นขนส่งจะไม่รับ จดทะเบียน หรือต่อทะเบียน มาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ – มาตรฐาน 2 คือ รถปรับอากาศ – มาตรฐาน 3 คือ รถที่ไม่มีเครี่องปรับ อากาศ – มาตรฐาน 4 คือ รถสองชั้น -มาตรฐาน 5 คือ รถพ่วง – มาตรฐาน 6 คือ […]

Onelink

June 4, 2018