ติด GPS ONELINK แท็กซี่มีรายได้เพิ่มขึ้น

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด เปิดตัวอุปกรณ์จีพีเอส GPS Tracking สำหรับติดตามรถแท็กซี่ ภายใต้ชื่อ Onetrack Taxi ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ภายใต้โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ซึ่งจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นระบบติดตามรถแบบ Real-time พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับที่ใช้กับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ที่ขนส่งออกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ONETRACK TAXI จีพีเอส ติดรถ #แท็กซี่ มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก อุปกรณ์ทันสมัย ใช้งานง่าย พร้อม call center 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์ทันสมัย ใช้งานง่าย

 

พร้อม call center 24 ชั่วโมง