GPS ติดตามรถหายได้อย่างไร

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวไกล ทำให้เราสามารถรับข้อมูลข่าวสารและติดต่อสื่อการกันได้สะดวกขึ้น รถยนต์ก็สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ โดยการสื่อสารผ่านทาง GPS (Global Positioning System) หรือระบบติดตามตำแหน่งบนพื้นโลก ไม่ว่าจะเป็น จีพีเอส (GPS) ติดตามรถหายได้อย่างไร จีพีเอส (GPS) บอกตำแหน่งรถ หรือ  ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้
ดาวเทียมติดตาม  ดาวเทียมได้ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2500 ดาวเทียมดังกล่าวมีชื่อว่า “สปุตนิก (Sputnik)” โดยรัสเซียเป็นผู้ส่งขึ้นไปโคจร สปุตนิกทำหน้าที่ตรวจสอบการแผ่รังสีของชั้นบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟีย ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 สหรัฐได้ส่งดาวเทียมขึ้นไปชื่อว่า “Explorer” ปัจจุบันทั่วโลกมีดาวเทียม ที่ปฏิบัติการอยู่ 1,071  ดวง (2017) ซึ่งครึ่งหนึ่งถูกปล่อยที่ สหรัฐอเมริกา ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 20,000 ไปจนถึง 36,000 กิโลเมตรจากพื้นดิน และดาวเทียว Navstar จากประเทศสหรัฐอเมริกา คือดาวเทียมที่ใช้เกี่ยวกับการกำหนดพิกัดบนโลก (Global Positioning System) ซึ่งโคจรอยู่รอบโลก จำนวนทั้งหมด 24 ดวง ซึ่งดาวเทียมแต่ละดวงใช้เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง
ส่วนควบคุม GPS ทำงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ระบุตำแหน่งและเวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS จะต้องประมวลผลความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบันเพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้ระบุตำแหน่งของมันมากับสัญญาณดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม ต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กับเครื่อง GPS  จะสามารถระบุตำแหน่งบนผิวโลกได้หากพื้นโลกอยู่ในแนวระนาบแต่ในความเป็นจริงพื้นโลกมีความโค้งเนื่องจากสัณฐานของโลกมีลักษณะกลมดังนั้นดาวเทียมดวงที่ 4 จะทำให้สามารถคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องมากขึ้น
ส่วนผู้ใช้งาน องค์ประกอบสุดท้ายก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงในขณะที่ส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่ใด(Almanac) มายังเครื่องรับ GPS โดยวงโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะคอยตรวจสอบการโคจรของดาวเทียมอยู่ตลอดเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้อง ทำให้เราสามารถรู้ตำแหน่งของรถ และ วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ ยังมีโปรแกรมอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันอีกด้วย อาทิ สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้แบบ Real-time การบันทึกภาพ การพูดคุยกับพนักงานขับรถ เป็นต้น
ขอบคุณข้อมูล https://www.universetoday.com https://supermarket04.wordpress.com