กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดความปลอดภัย รับมือหยุดยาว 7-11 ก.ค. นี้

กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด!!! มาตรการเพิ่มความปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันที่ 7-11 ก.ค. 2560 กำชับผู้ประกอบการเตรียมรถโดยสารและพนักงานขับรถ ตรวจความพร้อมความปลอดภัยตาม Checklist ทั้งตรวจเข้มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% รวมถึงกวดขันเฝ้าระวังกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสารทุกกรณี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้ รัฐบาลกำหนดให้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนมีการเดินทางเพื่อไปทำบุญตามประเพณีหรือท่องเที่ยว ซึ่งกรมมีมาตรการเพื่อควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก เข้มข้น จริงจัง ตามมาตรการรักษา ความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงตั้งแต่วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2560 ด้วยการเน้นมาตรการ คนพร้อมรถพร้อมในระบบรถโดยสารสาธารณะควบคู่กับการจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอสำหรับการเดินทางของประชาชน ไม่ล่าช้า และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคุมความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริหารจัดการการเดินรถภายในจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยสะดวกรวดเร็ว ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ ตามมาตรฐานความปลอดภัย (Checklist) ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ระบบเบรก ยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก การติดตั้ง […]

Onelink

July 6, 2017

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ !!! Official Account Now Available

  มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ !!! ONELINK LINE ID : @onelink (มี @ ด้วยนะคะ) หรือคลิกที่ลิงค์: http://line.me/R/ti/p/%40onelink Add เลยไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร พร้อมบริการ 24 ชั่วโมง

Onelink

July 4, 2017

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!!! การใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่ไม่ผิดกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!!! การใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่ไม่ผิดกฎหมาย โดยภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ย้ำ!!! ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้การบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ตัวรถต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ (ป้ายเหลือง) มีกรมธรรม์ประกันภัย คนขับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ใช้มาตรค่าโดยสารตามอัตราที่ทางราชการกำหนด ห้ามใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับส่งผู้โดยสารเด็ดขาด พร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการ TAXI OK , TAXI VIP เพื่อยกระดับการให้บริการแท็กซี่อย่างเป็นรูปธรรม นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ให้สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนภายใต้การกำกับควบคุมดูแลจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างแท้จริง ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการในทุกๆ ด้านภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาต ทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุนผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ภายใต้เงื่อนไขและระเบียบของทางราชการ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการชี้แจงไปยังผู้ประกอบการโดยตรง และสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดว่า แอพพลิเคชั่นในการเรียกใช้บริการแท็กซี่นั้น สามารถกระทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ประเด็นที่ผิดกฎหมายคือ การนำแอพพลิเคชั่นไปใช้เรียกรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประชาชนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ดังนั้น ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียก รถแท็กซี่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการรถแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น […]

Onelink

July 3, 2017

งานออกบูธงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (Thailand Transport 4.0)

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับเกียรติจาก สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ( Thailand Transport 4.0) และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา เวลา 08.30 – 22.00.น. ณ อาคารชาญชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Thailand Transport 4.0โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการเนินงานกิจกรรมของสหพันธ์ฯ ที่ผ่านมาและจัดให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และยานยนต์ กลุ่มผู้สั่งซื้อ และผู้ขายทางด้านอุปกรณ์ยานยนต์และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ออกมาร่วมแสดงโชว์ โดยในงานจะมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชมรม สมาคมฯ ต่างๆ ภายใต้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน ตลอดถึงกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน (AEC) มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก     โดยงานนี้ได้รับเกียรติตาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ตลอดจนถึงกิจกรรมประกวดแข่งขันด้านโลจิสติกส์ 4.0 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ     ภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ […]

Onelink

May 23, 2017

การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 2/2560 ณ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 – 15.00 น. สมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2/2560 ซึ่งบริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่่ จำกัด ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยมีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสามัญ และ สมาชิกวิสามัญ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในครั้งนี้ด้วย   การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ   สำหรับสมาคมรถเช่าไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานบริการรถเช่า ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และนักลงทุนต่างประเทศ และสงเสริมให้สมาชิกมีกฎระเบียบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยจะดำเนินนโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับภาครัฐหรือเอกชน และส่งเสริมกิจการต่างๆ เพื่อสังคม ที่เกี่ยวกับธุรกิจรถเช่า เช่น การสร้างงานและพัฒนาคุณภาพแรงงานแก่พนักงานขับรถ ส่งเสริมโครงการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ  

Onelink

May 19, 2017
1 5 6