การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 2/2560 ณ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด