ความผิดการขับรถโดยไม่รูดบัตรแสดงตัวผู้ขับรถ

การขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับรถ หรือใช้ใบอนุญาตผิดประเภท ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความผิดตามมาตรา 109 พนักงานขับรถ – กรณีไม่แสดงตัวตน ผู้ตรวจการมีอำนาจสั่งให้มารายงานตัว หรือสั่งพักใบอนุญาตได้ไม่เกิน 180 วัน – กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ประกอบการขนส่ง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบการขนส่ง มีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

Onelink

April 12, 2018

หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561

วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและวัตถุอันตราย หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรตามมาตรการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้แนวคิด “Safe Drive Save Lives ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง” ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีการจราจรหนาแน่นและคับคั่ง ทั้งยังมีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ  กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือ สหพันธ์ สมาคม ชมรม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจำนวน 15 แห่ง หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  หากผู้ประกอบการขนส่งรายใดมีความจำเป็นต้องทำการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว  ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีการสัญจรเป็นจำนวนมาก ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน  ไม่จอดรถกีดขวางการจราจรและบริเวณไหล่ทาง  กรณีที่รถเกิดขัดข้องหรือมีความจำเป็นต้องจอดรถในช่องทางเดินรถหรือบริเวณไหล่ทางจะต้องแสดงสัญญาณไฟกะพริบและจัดให้มีเครื่องหมายตามลักษณะและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 พร้อมดำเนินการแก้ไขและเคลื่อนย้ายรถให้พ้นจากทางเดินรถโดยเร็วที่สุด  สำหรับรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึง ตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ไว้กับตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถ  ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนส่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง จนเป็นเหตุเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีความผิดเปรียบเทียบปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท  และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

Onelink

April 12, 2018

คุณสมบัติ GPS Tracking สำหรับรถขนส่ง และรถโดยสาร รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

ประเด็นความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก เป็นนโยบายสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการเข้มงวดตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก รวมถึงพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ภายใต้โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS ซึ่งเป็นการบังคับให้รถโดยสารสาธารณะทุกคัน และรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ติดตั้ง GPS Tracking ตามคุณสมบัติที่กรมการขนส่งทางบก ควบคู่กับการติดตั้งเครื่องบ่งชี้พนักงานขับรถ (เครื่องรูดใบขับขี่แสดงตัวตนพนักงานขับรถ) พร้อมระบบการทำงาน Online แบบ Real-time เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่สำคัญ สามารถตอบโจทย์ในทุกกรณีการขนส่งทางถนน ทั้งเรื่องความปลอดภัย พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน การจัดการปัญหาการจราจร พิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการใช้รถ ข้อมูล การประกอบการขนส่ง การใช้พลังงาน ศักยภาพการขนส่ง ต้นทุนการเดินรถ ตลอดจนต้นทุนโลจิสติกส์ นำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจที่มีโครงสร้างภูมิคุ้มกันด้วยฐานข้อมูลที่เป็นระบบ จุดเด่นที่นำไปสู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS คือ เน้นการบริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล ในเชิงป้องกัน ที่เน้นปัจจัยสาเหตุ ปัจจัยต้นเหตุ ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบติดตามรถ Online แบบ Real-time โดยสร้างระบบแจ้งเตือน Alert/Alarm เฝ้าระวังและป้องกันจึงสามารถจัดการปัญหาได้มากกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ […]

Onelink

March 12, 2018

วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ ร่วมออกงาน CommuniCast Myanmar (CCM) 2017

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้นำในการให้บริการระบบติดตามรถยนต์จีพีเอส GPS มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ร่วมออกงาน CommuniCast Myanmar (CCM) 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรม โนโวเทล ย่างกุ้ง แม็กซ์ ประเทศ พม่า Novotel Yangon Max, Yangon โดยภายในงานบริษัท ฯ ได้นำเสนอ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จีพีเอส GPS ติดรถยนต์สมัยใหม่ ที่สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย อาทิ รถยนต์ส่วนบุคคล รถขนส่งสินค้า รถโดยสาร หรือสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ พร้อมพบปะพูดคุยกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีบริษัทเข้าร่วมงานกว่า 74 บริษัท ใน 14 ประเทศ โดยมี 3 ประเทศที่จัดแสดงหอแสดงสินค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ ไทย อินเดีย และ […]

Onelink

November 29, 2017

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กำหนดหลักเกณฑ์การระบุ สีรถในคู่มือจดทะเบียนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันความสับสน

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กำหนดหลักเกณฑ์การระบุ สีรถในคู่มือจดทะเบียนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันความสับสน โดยสามารถกำหนดสีหลักได้สูงสุด 3 สี และกรณีตัวรถมีลวดลายหลากสีในคู่มือจดทะเบียนให้ระบุ “หลายสี” แนะ!!! แจ้งเปลี่ยนสีรถได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วไทย และอำนวยความสะดวกสูงสุดด้วยบริการ “Drive Thru Service” แจ้งเปลี่ยนสีรถโดยไม่ต้องลงจากรถ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ที่จดทะเบียนทุกคันต้องระบุสีของรถในคู่มือจดทะเบียนให้ชัดเจน ปัจจุบันสามารถระบุได้ 2 สีหลัก โดยคำนวณจากพื้นที่สีส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนสีรถหรือการตกแต่งรถได้พัฒนาไปมาก ดังนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนทั้งฝ่ายเจ้าของรถ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และการควบคุมกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ดังนี้ กรณีตัวรถมีสีเดียวให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเพียงสีเดียว โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน กรณีที่ตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนในบริเวณตัวถังส่วนที่สำคัญของรถ (ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู) ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถไม่เกิน 3 สี เช่น ตัวรถมีสีขาวแต่ส่วนของหลังคามีสีแดงให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง หรือตัวรถมี 3 สีคือ […]

Onelink

November 2, 2017

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งอุปกรณ์ และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง รุ่นที่ 2

ด้วยทางกรมประมงได้กำหนดมาตรฐานสมรรถนะและข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (VMS Gen 2) และจากข้อกำหนดฯ ซึ่งผู้ที่จะให้บริการติดตั้งซ่อมบำรุง ระบบติดตามเรือประมง (VMS Gen 2) จำเป็นจะต้องผ่านการอบรมการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงก่อนที่จะให้บริการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (VMS Gen 2) ดังนั้นบริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด มีความยินดีในการจัดงานอบรม การติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือประมง (VMS Gen 2) ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคaม 2560 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ    

Onelink

October 19, 2017

วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ ร่วมบริจาคข้าวสารจำนวน 90 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ บุญถาวร สาขาอุดรธานี ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยร่วมบริจาคข้าวสารจำนวน 90 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จากเหตุการณ์พายุเซินกา ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด และ บุญถาวร สาขาอุดรธานี ยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขอส่งกำลังใจให้ชาวจังหวัดอุดรธานี สามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว    

Onelink

August 17, 2017

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถสู่มาตรฐานสากล

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถสู่มาตรฐานสากล เพิ่มเทคโนโลยีทันสมัยป้องกันการปลอมแปลง อาทิ แถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip), QR Code เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเพิ่มความสามารถรองรับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน กำหนดวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษ และจะได้รับใบขับขี่ Smart card รูปแบบปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เริ่มออกใบขับขี่ Smart card รูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยครบถ้วนเพียงรูปแบบเดียว นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมยกระดับเทคโนโลยีใบอนุญาตขับรถแบบพลาสติกหรือ Smart card ตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยแถบข้อมูลแม่เหล็ก (Magnetic Strip) และเพิ่มเทคโนโลยี QR Code จัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการพัฒนา Application เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของการเตรียมปรับรูปแบบใบอนุญาตขับรถสู่มาตรฐานสากล กรมการขนส่งทางบกกำหนดยกเลิกการออกใบอนุญาตขับรถรูปแบบกระดาษ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยประชาชนจะได้รับใบอนุญาตขับรถSmart card รูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท ที่เป็นแบบสมัครใจตามเดิม เนื่องจากเป็นการดำเนินการเองโดยกรมการขนส่งทางบก ส่งผลให้ประชาชนไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้น ดังนั้น กรณีที่ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว จากอัตราเดิมคือ 305 บาท […]

Onelink

August 16, 2017

SMART TECHNOLOGY 2017

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด เข้าร่วมงาน  SMART TECHNOLOGY 2017 จัดโดย Security Systems Magazine จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีด้าน Public Transportation & Smart Logistics รวมไปถึงเทคโนโลยีด้าน Security Systems & Network Solutions โดยมีนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายวิชาการ) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้เกียรติมาบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของโลก พร้อมแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ    

Onelink

July 25, 2017

กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดความปลอดภัย รับมือหยุดยาว 7-11 ก.ค. นี้

กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด!!! มาตรการเพิ่มความปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันที่ 7-11 ก.ค. 2560 กำชับผู้ประกอบการเตรียมรถโดยสารและพนักงานขับรถ ตรวจความพร้อมความปลอดภัยตาม Checklist ทั้งตรวจเข้มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% รวมถึงกวดขันเฝ้าระวังกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสารทุกกรณี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้ รัฐบาลกำหนดให้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนมีการเดินทางเพื่อไปทำบุญตามประเพณีหรือท่องเที่ยว ซึ่งกรมมีมาตรการเพื่อควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก เข้มข้น จริงจัง ตามมาตรการรักษา ความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงตั้งแต่วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2560 ด้วยการเน้นมาตรการ คนพร้อมรถพร้อมในระบบรถโดยสารสาธารณะควบคู่กับการจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอสำหรับการเดินทางของประชาชน ไม่ล่าช้า และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคุมความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริหารจัดการการเดินรถภายในจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยสะดวกรวดเร็ว ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ ตามมาตรฐานความปลอดภัย (Checklist) ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ระบบเบรก ยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก การติดตั้ง […]

Onelink

July 6, 2017
1 4 5 6