7 ข้อดี ของการติดตั้ง GPS Onelink

GPS Onelink ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนส่งที่มีความหลากหลาย   
  •  1.ช่วยบริหารจัดการการขนส่งในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร และรถสาธารณะต่างๆ   
  • 2.เพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้า ช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ
  • 3.ป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถได้เป็นอย่างดี เช่น สามารถตรวจสอบการใช้เชื้อเพลิงได้ 
  • 4.เพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าและบริการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
  • 5.ช่วยลดพฤติกรรมการใช้งานรถที่ไม่เหมาะสมของคนขับ เช่น การขับรถเร็วเกินกำหนด หรือขับรถออกนอกเส้นทาง
  • 6.ช่วยควบคุม ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท และยังช่วยเพิ่มกำไรให้แก่บริษัทได้อีกด้วย
  • 7.ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันได้แบบ Real Time ผ่านคอมพิวเตอร์ และมือถือทั้งในระบบ iOS และ Android