สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถบรรทุก

                                                                กรมขนส่งทางบก กำหนดให้ “รถโดยสารขนาดใหญ่ และรถบรรทุก ทุกคัน” ที่ทำการจดทะเบียนใหม่ จำเป็นต้องติดแผ่นสะท้อนแสง ที่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน โดยต้องติดให้มองเห็นจากระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

Onelink

February 27, 2019

โครงการอบรมการบริหารจัดการยานพาหนะ ณ สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย

 วันลิ้งค์ฯ ได้รับเกียรติให้จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการยานพาหนะ สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ท่าน วันลิ้งค์ฯ ได้ร่วมบรรยายถึงความรู้พื้นฐานของระบบติดตามยานพาหนะ และการขับขี่อย่างปลอดภัย        

Onelink

February 15, 2019