เพราะอะไร รถบรรทุก ต้องติด GPS

กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก หรือ GPS ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถ สามารถเลือกรุ่น GPS หรือผู้ให้บริการระบบได้อย่างเสรี และ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ ที่ได้ มารตฐาน ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก สำหรับข้อดีของการติดจีพีเอส คือ ช่วยลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด  GPS สามารถช่วยในการควบคุมความเร็วของรถยนต์ได้ ถ้าขับรถเร็วเกินกำหนด จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้น จนกว่าจะมีความเร็วลดลง และจะแจ้งไปยัง กรมการขนส่งทางบกทุกพื้นที่ ที่รถวิ่งเข้าไปในเขตนั้น ๆ  เพื่อออกหนังสือไปยัง ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของรถ สำหรับความเร็วที่กฏหมายกำหนดคือ รถบบรทุก 10 ล้อ กำหนดความเร็วที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และรถหัวลาก กำหนดความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ทุกครั้งที่ผู้ขับขี่ จะทำการขับรถจะต้องรูดบัตร กับเครื่องรูดบัตรที่ติดตั้งอยู่ในรถก่อนทุกครั้ง และข้อมูลบนเครื่องรูดบัตร จะถูกส่งไปยัง กรมการขนส่งทางบกและผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการคำนวนเวลาในการขับรถ […]

Onelink

October 24, 2017

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งอุปกรณ์ และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง รุ่นที่ 2

ด้วยทางกรมประมงได้กำหนดมาตรฐานสมรรถนะและข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (VMS Gen 2) และจากข้อกำหนดฯ ซึ่งผู้ที่จะให้บริการติดตั้งซ่อมบำรุง ระบบติดตามเรือประมง (VMS Gen 2) จำเป็นจะต้องผ่านการอบรมการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงก่อนที่จะให้บริการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (VMS Gen 2) ดังนั้นบริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด มีความยินดีในการจัดงานอบรม การติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือประมง (VMS Gen 2) ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคaม 2560 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ    

Onelink

October 19, 2017

การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่ 1584 หลักฐานประกอบคำขอ ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา ขั้นตอนการดำเนินการ        1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ       2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า) อบรม 1 ชั่วโมง ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่ หมายเหตุ กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 […]

Onelink

October 18, 2017

ขับรถเที่ยวหน้าหนาวให้ปลอดภัยไร้กังวล

ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้มีฤดูหนาวแบบหฤโหดเหมือนกับทางฝั่งตะวันตกซึ่งต้องเตรียมพร้อมยางลุยหิมะกันยกใหญ่ แต่คนที่ชื่นชอบการขับรถเที่ยวดอยสูงก็ควรเตรียมความพร้อมทั้งคนและรถเช่นกัน หลายจังหวัดทั้งภาคเหนือและภาคอีสานมักคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาวในช่วงปลายปี แน่นอนว่า อุบัติเหตุย่อมมีมากขึ้นตามจำนวนผู้คนที่ขับรถท่องเที่ยวมากกว่าช่วงเวลาปกติ เราจึงขอแนะนำเคล็ดลับการขับรถหน้าหนาวอย่างไรให้ปลอดภัยไร้กังวล 1. อุ่นเครื่องยนต์ให้นานขึ้น เริ่มจากก่อนออกเดินทาง ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้นานกว่าเดิม อย่างน้อยสัก 1 นาทีเพื่อให้เครื่องยนต์ได้ “วอร์มอัพ” น้ำมันหล่อลื่นและชิ้นส่วนต่างๆ มีความพร้อมทำงานอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของตัวรถ 2. ใช้ไฟตัดหมอก ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ใช้ไฟตัดหมอกให้เป็นประโยชน์ เมื่อต้องขับขี่ผ่านเส้นทางเทือกเขาสูงหรือกระทั่งถนนทางราบในหลายจังหวัดของภาคเหนือและอีสานในช่วงสิ้นปีมักจะมีหมอกควันในช่วงเช้าหรือเย็น (บางครั้งตลอดทั้งวัน) ดังนั้น ควรเปิดไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยทั้งแก่ผู้ขับขี่เอง และเพื่อนร่วมท้องถนนที่จะเห็นคุณได้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ ควรเปิดระบบไล่ฝ้าเป็นระยะเพื่อเพิ่มการมองเห็น 3. หลีกเลี่ยงการจอดไหล่ทาง ถ้าไม่มีความจำเป็นถึงที่สุดจริงๆ ไม่ควรจอดรถบริเวณไหล่ทางเนื่องจากทัศนวิสัยที่เลวร้ายทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนได้ง่าย ควรมองหาที่จอดพักรถ ปั๊มน้ำมันหรือจุดชมวิวที่ลึกเข้าไปข้างทาง 4. ขับช้ากว่าปกติ การขับรถท่ามกลางหมอกควันไม่ต่างจากการขับรถท่ามกลางฝนตกหนัก ควรลดความเร็วลงกว่าปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงอุบัติเหตุ เนื่องจากเราไม่สามารถมองเห็นถนนหนทางได้ชัดเจนนัก ความเร็วที่ช้าลงจะช่วยเพิ่มระยะเวลาการตัดสินใจได้มากขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะบนถนนต่างจังหวัดที่มักมีรถมอเตอร์ไซค์และจักรยานของชาวบ้าน รวมถึงสิงสาราสัตว์จากป่าข้างทาง 5. ปิดแอร์ รับอากาศบริสุทธิ์สดชื่น การขับรถขึ้นหรือลงดอยช่วยเปิดโอกาส (ที่ไม่บ่อยครั้งนัก) ให้เราสามารถปิดแอร์และเปิดกระจกเพื่อสัมผัสอากาศเย็นอันบริสุทธิ์ที่พัดผ่านได้ การปิดแอร์ขณะขับรถขึ้นลงดอยสูงยังช่วยประหยัดน้ำมันและถนอมการทำงานของเครื่องยนต์ได้อีกทางหนึ่งด้วย ขอบคุณข้อมูล https://www.autospinn.com

Onelink

October 3, 2017