งานออกบูธงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (Thailand Transport 4.0)

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับเกียรติจาก สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ( Thailand Transport 4.0) และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา เวลา 08.30 – 22.00.น. ณ อาคารชาญชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Thailand Transport 4.0โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการเนินงานกิจกรรมของสหพันธ์ฯ ที่ผ่านมาและจัดให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และยานยนต์ กลุ่มผู้สั่งซื้อ และผู้ขายทางด้านอุปกรณ์ยานยนต์และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ออกมาร่วมแสดงโชว์ โดยในงานจะมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชมรม สมาคมฯ ต่างๆ ภายใต้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน ตลอดถึงกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน (AEC) มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก     โดยงานนี้ได้รับเกียรติตาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ตลอดจนถึงกิจกรรมประกวดแข่งขันด้านโลจิสติกส์ 4.0 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ     ภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ […]

Onelink

May 23, 2017

การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 2/2560 ณ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 – 15.00 น. สมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2/2560 ซึ่งบริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่่ จำกัด ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยมีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสามัญ และ สมาชิกวิสามัญ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในครั้งนี้ด้วย   การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ   สำหรับสมาคมรถเช่าไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานบริการรถเช่า ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และนักลงทุนต่างประเทศ และสงเสริมให้สมาชิกมีกฎระเบียบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยจะดำเนินนโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับภาครัฐหรือเอกชน และส่งเสริมกิจการต่างๆ เพื่อสังคม ที่เกี่ยวกับธุรกิจรถเช่า เช่น การสร้างงานและพัฒนาคุณภาพแรงงานแก่พนักงานขับรถ ส่งเสริมโครงการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ  

Onelink

May 19, 2017