10 ประโยชน์ของ GPS แบบ 360 องศา

          ในโลกยุคดิจิตอล ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่า GPS เข้ามามีบทบาทสำคัญ เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ทรงประสิทธิภาพ แถมยังครอบคลุมนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป และการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจโลจิสติกส์ที่โดดเด่นมาก จนประโยชน์ทางด้านอื่นๆ อาจถูกมองข้ามไป ส่วนจะมีอะไรบ้างวันนี้ Onelink นำมาบอกแบบ 360 องศาเลยค่ะ

1.ใช้ติดตามการเคลื่อนไหว ไม่ใช่แค่เฉพาะยานพาหนะ แต่ครอบคลุมหมดตั้งแต่ คน สัตว์ สิ่งของ รวมถึงทรัพย์สินทุกๆ อย่างที่มีการเคลื่อนไหว แจ้งตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง

2.ใช้กำหนดพิกัดของสถานที่  ในการสำรวจพิกัดของสถานที่ต่างๆ เพื่อใช้ในการทำแผนที่ GPS ขนาดเล็กที่พกพาได้สะดวกจะเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากมีความแม่นยำแล้ว ยังทนทาน กันน้ำกันฝุ่น

3.ใช้ในการนำทาง  ประโยชน์ในด้านการนำทาง ได้รับความนิยมอย่างมากในวงกว้าง เพราะสามารถใช้งานได้ทั้งภาพและเสียง แสดงผลเป็นภาพ 3 มิติได้ แถมยังรองรับได้หลายภาษา

4.วางแผนการใช้ที่ดิน  GPS ช่วยให้รู้สภาพของที่ดิน พื้นที่รอบข้างเป็นแบบไหน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนใช้ประโยชน์ต่อไป ดีกว่าปล่อยไว้ให้กลายเป็นพื้นที่รกร้าง 

5.ใช้กับระบบการจราจร  สามารถใช้ GPS ในการตรวจสอบสภาพการจราจร เพื่อมองหาเส้นทางที่สะดวกและประหยัดเวลาที่สุด ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน และประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนส่งได้เป็นอย่างดี

6.ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย  การกำหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณะภัย  เช่น หากเกิดเหตุน้ำท่วม เราสามารถติด GPS กับเสื้อชูชีพแล้วแจกให้ผู้ประสบภัย เมื่อรู้พิกัดที่แน่นอน ก็จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

7.ใช้ประโยชน์ทางด้านกีฬา  ในเรื่องของกีฬา นิยมนำมาใช้วัดความเร็วเพื่อใช้ในการฝึกฝน หรือจับระยะทาง อย่างเช่นกีฬากอล์ฟ สามารถนำมาใช้เพื่อบอกระยะห่างจากหลุมหนึ่งถึงอีกหลุมหนึ่งได้  

8.ใช้ในกิจกรรมสันทนาการ  ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดจุดกิจกรรม จุดรวมกลุ่มเวลาไปท่องเที่ยว จุด Check Point การบันทึกเส้นทางเวลาเดินป่า กำหนดจุดตกปลา หาระยะเวลาที่เหมาะสมในการตกปลา หรือกำหนดจุดดำน้ำ เป็นต้น

9.ใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากสามารถติดตามบุคคลได้ เช่น การติดตามการค้ายาเสพติด การติดตามอาชญากรรม การจี้ ปล้น สามารถนำ GPS มาประยุกต์ใช้ได้หมด

10.ใช้ประโยชน์ในทางทหาร  ที่จริงแล้ว การนำ GPS มาใช้ประโยชน์ในทางทหาร ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบ GPS ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อดูรายละเอียดของพื้นที่ ระบุตำแหน่ง ทิศทางการเข้ามาของศัตรู เพื่อใช้ในการวางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงทหารต่อไป

               เมื่ออ่านครบทั้ง 10 ข้อแล้ว จะเห็นว่าประโยชน์ของ GPS นั้นมีอยู่มากมาย และครอบคลุม ครบถ้วนแบบ 360 องศาจริงๆ ค่ะ