โครงการอบรมการบริหารจัดการยานพาหนะ ณ สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย

 วันลิ้งค์ฯ ได้รับเกียรติให้จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการยานพาหนะ สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ท่าน วันลิ้งค์ฯ ได้ร่วมบรรยายถึงความรู้พื้นฐานของระบบติดตามยานพาหนะ และการขับขี่อย่างปลอดภัย