เกี่ยวกับเรา

นโยบายคุณภาพ

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้พิจารณา จัดตั้งนโยบายคุณภาพให้เหมาะสมกับ
บริบท กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของมาตรฐาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงให้มีการสื่อสารนโยบายคุณภาพ ไปยังพนักงานทุกระดับให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามระบบ
และใช้เป็นกรอบในการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ
ทั้งนี้ บริบทองค์กรที่กำหนดขึ้น เป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัยภายนอกองค์กร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความต้องการ และความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น
ซึ่งได้กำหนดกระบวนการวิเคราะห์ไว้ใน ระเบียบการปฏิบัติเรื่องการวิเคราะห์บริบทองค์กร การประเมินความเสี่ยงและโอกาส
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลตามข้อกำหนด ISO9001 ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้

“สร้างสรรค์นวัตกรรมคุณภาพ  ใส่ใจบริการ”

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตาม และบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 60.5 ล้านบาท โดยมุ่งมั่นในการให้บริการ คิดค้นและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง อาทิ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลต่างๆ แอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานได้ ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยประสบการณ์ยาวนานในการให้บริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส กว่า 19 ปี พร้อมทีมวิจัยและพัฒนามากประสบการณ์ บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ จึงทำให้บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือ ทั้งภาคภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่

ประโยชน์ของระบบติดตามยานพาหนะ (Automotic Vehicle Location)

ในปัจจุบันระบบติดตามยาพาหนะในการขนส่งสินค้าปัจจุบันเป็นเทคโนโลยี่ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจขนส่งสินค้า เนื่องจากสามารถทำให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้ลดต้นทุนในการขนส่งได้เปนอย่างดี เช่น ลดการทุจริตของพนักงานขับรถที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การจัดการวางแผนเส้นทางการขนส่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกหรือหลบเลี่ยงเส้นทางที่ต้องใช้เชื้อเพลิงมากขึ่น รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมการขับรถเร็วเกินกำหนดซึ่งส่งผลถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนและทรัพย์สิน

ปัจจุบัน Onelink ได้มีการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของการขนส่งโลจิสติกส์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงต่างๆ มีราคาที่สูงขึ้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจทุกภาคส่วน ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking System) จึงมีความสำคัญในการทำงานโดยระบบ (GPS Tracking System) สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการระบุตำแหน่งยานพาหนะ,สั่งเปิด-ปิดตู้สินค้า ,ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่


โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ

• เซิร์ฟเวอร์ถูกติดตั้งไว้ที่ CAT IDC
• ระบบความเร็วและความปลอดภัยสูง
• สามารถรองรับข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด
• ระบบสามารถรองรับปริมาณรถได้มากกว่า 50,000 คัน
• ความเชื่อถือมากกว่า 99.9%

มาตรฐานอุปกรณ์

บริษัท วันลิ้งค์ ฯ ได้คัดเลือกผู้ผลิตที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตอุปกรณ์ GPS รวมถึงการพัฒนาร่วมกันโดยมีมาตรฐานการผลิตที่ทั่วโลกให้การยอมรับไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีมาตรฐานสูงสุด สำหรับการผลิตอุปกรณ์ให้มีมาตรฐานสำหรับการติดตั้งบนรถยนต์โดยเฉพาะ

• ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 16949: 2009
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 18001
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน กสทช.

Call Center ที่พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

ทีมงาน Call Center ที่รองรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพHelpdesk

• Engineering Support
• CRM Support -IT & Network Support
• Software & Programmer Support

มาตรฐานอุปกรณ์

บริษัท วันลิ้งค์ ฯ ได้คัดเลือกผู้ผลิตที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตอุปกรณ์ GPS รวมถึงการพัฒนาร่วมกันโดยมีมาตรฐานการผลิตที่ทั่วโลกให้การยอมรับไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีมาตรฐานสูงสุด สำหรับการผลิตอุปกรณ์ให้มีมาตรฐานสำหรับการติดตั้งบนรถยนต์โดยเฉพาะ

• ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 16949: 2009
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 18001
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน กสทช.