สืบสวนสน.ลาดพร้าวขอบคุณ CEO บริษัท วันลิ้งค์ ที่ใช้เทคโนโลยีGPS ช่วยจับกุมคนร้ายทันท่วงที

บ่ายวันที่ 20 มิถุนายน พันตำรวจโทดิษยเดช ยิ้มแย้ม
สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจลาดพร้าว นำของขวัญมาขอบคุณ
คุณสัมฤทธิ์ บุญอมร CEO บริษัทวันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด
ในวาระที่บริษัทฯได้ให้ความร่วมมือนำเทคโนโลยี่ GPS Taxi OK
ช่วยจับกุมคนร้ายที่ก่อคดีอุกฉกรรจ์ได้สำเร็จอย่างรวดเร็ว
พร้อมกันนี้ทางสารวัตรสืบสวน สน.ลาดพร้าวและคุณสัมฤทธิ์ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดที่จะนำนวัตกรรม GPS ที่ทันสมัย และชาญฉลาดของวันลิ้งค์
เช่น ระบบ AI เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป


ในโอกาสนี้บริษัท วันลิ้งค์ ได้เรียนเชิญสารวัตรเข้าเยี่ยมชมห้องคอลเซ็นเตอร์ที่มีส่วนช่วยสำคัญในคดีนี้เพื่อสาธิตวิธีการทำงาน
ตั้งแต่รับเรื่องจนสามารถจับกุมคนร้ายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว“ลำดับเหตุการณ์
“12.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2562 วันลิ้งค์ คอลเซ็นเตอร์ ได้รับแจ้งจาก พันตำรวจโทดิษยเดช ยิ้มแย้ม สารวัตรสืบสวน สน.ลาดพร้าว
ต้องการทราบข้อมูลการเดินทางของรถ Taxi OK เนื่องจากได้รับแจ้งความจากผู้โดยสารเรื่องการให้บริการของรถแท็กซี่คันที่โดยสารมา
โดยผู้โดยสารจำทะเบียนรถไม่ได้ ให้ข้อมูลได้เพียง วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ และสีของรถ เท่านั้น
พนักงาน วันลิ้งค์ คอลเซ็นเตอร์ จึงได้เร่งตรวจสอบข้อมูล จากสัญญาณ GPS ของ Taxi OK
ที่อยู่ ณ บริเวณ ที่เกิดตามวันเวลาที่ลูกค้าแจ้ง
ซึ่งมีจำนวนรถ Taxi OK ทั้งหมดประมาณ 800 คัน
จนเหลือเพียง 60 คันที่พบสัญญาณ GPS ในบริเวณจุดเกิดเหตุ

13.00 น. พนักงานค้นหาเส้นทางการเดินรถย้อนหลัง ข้อมูลการรูดใบขับขี่ของพนักงานขับรถ
และภาพถ่ายภายในรถขณะผู้โดยสารเปิดประตูซี่งจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในระบบ Server ของบริษัท

17.00 น. พบข้อมูลทะเบียนรถ และภาพถ่ายของพนักงานขับรถแท็กซี่คันดังกล่าว

ช่วงบ่ายวันที่ 20 สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้สำเร็จ

บริษัท วันลิ้งค์ภูมิใจที่เทคโนโลยี GPS Taxi OK ช่วยจับกุมคนร้ายได้ทันท่วงที