สัมภาษณ์พิเศษ นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

 
วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้พูดคุยกับแพทย์ชนบทตัวจริง นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ “หมอวรวิทย์” ปักหลักอยู่ชายแดน ผู้มีชีวประวัติเข้มข้น และชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าประทับใจทั้งอุดมการณ์ยึดมั่น ความทุ่มเท รวมไปถึงสายสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยและชุมชน ที่ใช้คุณูปการจากอาชีพของตัวเองเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้ยากไร้ อุทิศชีวิตกว่า 25 ปี ในการรักษาผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร ที่ รพ.อุ้มผาง จ.ตาก ตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทย-เมียนมา หน้าที่หลักของโรงพยาบาลคือ เราให้บริการกับผู้ป่วยที่เป็นคนไทย และคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยเราจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีหลักประกันสุขภาพ และกลุ่มที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ กลุ่มหลังนี้รวมถึงกลุ่มคนที่ข้ามมาจากฝั่งพม่าด้วย
คุณหมอกล่าวว่า สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ถือเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของคนไทย ถ้ามีอุปกรณ์เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ในราคาที่ไม่แพง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือลดความสูญเสียน้อยที่สุด คงจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะประเทศไทยติดอันดับ 2 ของโลก เรื่องอันตรายจากการเดินทางบนท้องถนน
บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ภูมิใจที่ ระบบวันแดส (ONEDAS) ระบบกล้องติดรถยนต์อัจฉริยะเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และยังได้เพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและผู้ป่วย
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ วันแดส (ONEDAS)  http://www.onelink.co.th/onedas/