“วันลิ้งค์” เปิดบ้านต้อนรับทีมช่างทั่วประเทศ

ภายใต้โครงการ “Onelink School”ยกระดับมาตรฐานการติดตั้ง GPS

 


       เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด เปิดบ้านต้อนรับทีมช่างจากทั่วประเทศ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับช่างภายใต้โครงการ “Onelink School” เพื่อยกมาตรฐานการติดตั้งพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน เสริมทักษะให้กับทีมช่างเตรียมพร้อมขยายศูนย์บริการวันลิ้งค์ให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้บริการของลูกค้าทั่วประเทศ


       โดยได้รับเกียรติจาก “คุณสัมฤทธิ์ บุญอมร” CEO ผู้มากวิสัยทัศน์ ขึ้นกล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับทีมช่างจากทั่วประเทศที่ให้เกียรติร่วมอบรมกับทางบริษัทในครั้งนี้ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำทางด้านธุรกิจ GPS ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรระดับประเทศมากมาย


         ร่วมด้วย “คุณอภิชาติ ตันติเวชกุล” CFO ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ และมีส่วนสำคัญในการวางกลยุทธ์เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จบทใหม่ร่วมกันในอนาคต     

        ด้วยโซลูชั่นที่นำสมัยของวันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมแล้ว บริการหลังการขาย คือ อีกเรื่องที่วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน การอบรมในครั้งนี้จึงเริ่มตั้งแต่ภาคทฤษฎี ไปจนถึงการปฏิบัติจริง ลงลึกถึงกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ GPS และ MDVR โดยทีมช่างผู้ชำนาญการจากวันลิ้งค์

       บรรยากาศการอบรมเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ทั้งจากทีมช่างของวันลิ้งค์ และประสบการณ์จากทีมช่างทั่วประเทศ ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และส่งผ่านประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกัน

       Onelink School มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ช่างเรียนรู้ระบบการทำงานของ GPS อย่างเป็นระบบ สามารถช่วยแก้ปัญหาหน้างานได้ทันท่วงทีถูกหลักการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นของธุรกิจ GPS อย่างแท้จริง

อาจกล่าวได้ว่าการอบรมวันนี้ ได้ช่วยสร้างคอมมูนิตี้ เพื่อการสื่อสารที่มีคุณภาพ ส่งมอบความประทับใจให้กับลูกค้า โดยทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการติดตั้ง GPS รู้ลึก รู้จริง สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด                      

                เป็นอีกหนึ่งกระบวนการสร้างบทพิสูจน์ถึงคุณภาพ และมาตรฐานด้านการบริการ ที่ วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ ส่งมอบให้กับลูกค้าทุกท่าน และพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  เพื่อตอบโจทย์ “ FOR  A BETTER LIFE ”