ประสบการณ์จากผู้ใช้งานระบบจีพีเอส (GPS) โดย บริษัท ดูโฮม จำกัด

ด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา และแนวโน้มการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในปี 2560 ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความต้องการวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นตามมา ทำให้ธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและวัสดุก่อสร้างเติบโตขึ้นอย่างเนื่อง ทำให้เทคโนโลยี GPS เข้ามามีบทบาทสำคัญ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า และลดการใช้เวลา รวมถึงลดต้นทุน บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้มีโอกาส สัมภาษณ์พิเศษ คุณอภิรักษ์ แก้วแหวน ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ดูโฮม จำกัด เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการขนส่งสินค้า ซึ่งบริษัท ดูโฮม ได้ทำการติดตั้ง GPS ของเรา กับรถขนส่งทุกคัน

สำหรับหน้าหน้าที่รับผิดชอบ ของคุณอภิรักษ์ คือ บริหารจัดการและขนส่งสินค้า ทั้งบริการการจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้า รวมถึงโอนย้ายและขนส่งสินค้าระหว่างสาขา ของดูโฮม ที่มีสาขาตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย ซึ่งระบบบริหารจัดการด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง ที่เชื่อมต่อระบบ GPS มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการบริหารจัดการ โดยวัตถุประสงค์หลักของการนำระบบ GPS Tracking มาใช้คือ ติดตามสถานะการขนส่ง ตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานขับรถ และระบบแจ้งเตือนพนักงานขับรถที่ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมง และต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานขับรถและสินค้า เพราะบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่อง การตรงต่อเวลา และคุณภาพของสินค้าที่ต้องสมบูรณ์ตั้งแต่ออกจากบริษัทฯ ไปจนถึงมือลูกค้า โดยในแต่ละวันจะมีลูกค้า สั่งสินค้าพร้อมจัดส่ง กว่า 1,000 รายการ ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มากและต้องบริการจัดการเป็นอย่างดี ซึ่งบริษัท ฯ มีรถขนส่งสินค้ากว่า 30 คัน ที่ใช้ขนส่งสินค้าระหว่าสาขา และรถขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า กว่า 500 คัน และกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นตามความต้องการของบริโภค
  

เราได้มีโอกาศพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณ คณพศ นวลศรี ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่ บริษัท ดูโฮม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลการตรวจสอบภายในทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ออดิท (Audit) ตรวจสอบสินค้า หรือเรื่อง โลจิสติกส์ (Logistic) สอบถามถึงเหตุผลที่เลือกใช้งาน GPS ของบริษัท วันลิ้งค์ คือ การประสานงานที่รวดเร็ว ระบบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และในส่วนของผู้ใช้งาน ถ้าต้องการส่วนใหนเพิ่มเติมสามารถปรึกษาได้เพื่อให้การใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ ขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการ GPS ของเราเป็นอย่างดีเสมอมา