GPS สำหรับธุรกิจธุรกิจ Cold chain ควบคุมอุณหภูมิสินค้า

จากปัญหาที่เราได้รับจากลูกค้าของเรา  ทำให้เรารู้ว่าการควบคุมอุณหภูมิของสินค้า มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในมาตรฐานการส่ง และความสดใหม่ของสินค้าที่ขนส่ง  เพราะส่วนนี้ทำให้เราต้องใส่ใจและบริการลูกค้า ภายใน 24 ชั่วโมง

•แจ้งเตือนอุณหภูมิผิดปกติ

•ตรวจสอบส่งสินค้าจากภาพ

•เช็คเส้นทางส่งของ

•ควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐาน

ต้องการติดตั้ง GPS ต้องวันลิ้งค์เท่านั้น
ติดต่อเลย !!?: 02-106-5300
Line : https://lin.ee/6pjfMJ8 หรือ Add Line ID @onelink
Facebook : https://www.facebook.com/onelinkthailand
IG : https://www.instagram.com/onelinkgps/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC6hmVkurOP3Q90Zhrq7zZGw