ตัวแทนจาก บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด เข้าเยี่ยมชมตัวแทนจำหน่าย Hino ภาคอีสาน ทั้ง 5 สาขา

ตัวแทนจาก บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด เข้าเยี่ยมชมตัวแทนจำหน่าย Hino ภาคอีสาน ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ บริษัท ชัยภูมิฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จำกัด บริษัท พงษ์ภาคภูมิ (ชัยภูมิ) จำกัด บริษัท พงษ์ภาคภูมิ (นครราชสีมา) จำกัด (ฮีโน่ สีดา) บริษัท พงษ์ภาคภูมิ จำกัด (มหาสารคาม) และบริษัท ฮีโน่มหาสารคาม จำกัด ทั้งนี้ได้มีโอกาสพูดคุยถึงรายละเอียดของ ONETRACK SMART T440H Intelligence for Hino ? ทั้งในเรื่องการจำหน่าย การติดตั้ง และการออกหนังสือรับรอง ซึ่งในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณทางตัวแทนจำหน่ายประจำภาคอีสานทั้ง 5 สาขา ที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีด้วยค่ะ ?