คุณสัมฤทธิ์ บุญอมร CEO บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด เข้าเยี่ยมชม บริษัท ฮีโน่ทีพี จำกัด ตัวแทนจำหน่าย Hino จังหวัดปทุมธานี

คุณสัมฤทธิ์ บุญอมร CEO บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด เข้าเยี่ยมชม บริษัท ฮีโน่ทีพี จำกัด ตัวแทนจำหน่าย Hino จังหวัดปทุมธานี 🚛 พร้อมส่งมอบคู่มือการใช้งาน ONETRACK SMART T440H Intelligence for Hino ให้กับทางตัวแทนจำหน่าย วันลิ้งค์ขอขอบคุณทาง บริษัท ฮีโน่ทีพี จำกัด ปทุมธานี 🙏 มาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ ที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี 😊