คุณสมบัติ GPS Tracking สำหรับรถขนส่ง และรถโดยสาร รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

ประเด็นความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก เป็นนโยบายสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการเข้มงวดตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก รวมถึงพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ภายใต้โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS ซึ่งเป็นการบังคับให้รถโดยสารสาธารณะทุกคัน และรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ติดตั้ง GPS Tracking ตามคุณสมบัติที่กรมการขนส่งทางบก ควบคู่กับการติดตั้งเครื่องบ่งชี้พนักงานขับรถ (เครื่องรูดใบขับขี่แสดงตัวตนพนักงานขับรถ) พร้อมระบบการทำงาน Online แบบ Real-time เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่สำคัญ สามารถตอบโจทย์ในทุกกรณีการขนส่งทางถนน ทั้งเรื่องความปลอดภัย พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน การจัดการปัญหาการจราจร พิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการใช้รถ ข้อมูล การประกอบการขนส่ง การใช้พลังงาน ศักยภาพการขนส่ง ต้นทุนการเดินรถ ตลอดจนต้นทุนโลจิสติกส์ นำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจที่มีโครงสร้างภูมิคุ้มกันด้วยฐานข้อมูลที่เป็นระบบ จุดเด่นที่นำไปสู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS คือ เน้นการบริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล ในเชิงป้องกัน ที่เน้นปัจจัยสาเหตุ ปัจจัยต้นเหตุ ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบติดตามรถ Online แบบ Real-time โดยสร้างระบบแจ้งเตือน Alert/Alarm เฝ้าระวังและป้องกันจึงสามารถจัดการปัญหาได้มากกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ อีกประการหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จคือเป็นการออกแบบระบบที่บริหารจัดการร่วมกันแบบ 360 องศา แทนการจับปรับ ลงโทษ ผู้กระทำผิดอย่างเดียว โดยพัฒนาระบบที่ใช้ข้อมูลชุด Database ที่เป็น Online ชุดเดียวกันมาบริหารร่วมกัน มาช่วยกันบริหาร คือ ศูนย์ GPS กลาง ที่กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ศูนย์ GPS ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศที่แยกบริหารข้อมูลในเชิงพื้นที่จังหวัด รายเส้นทาง รายคัน ควบคู่กับการออกแบบระบบให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยติดตามบริหารจัดการของรถทุกคันในเครือข่ายด้วยตนเอง ประกอบกับประชาชน สังคม สาธารณะ ยังสามารถติดตามรถที่สนใจ รถที่ใช้บริการ หรือเกี่ยวข้อง ได้ทุกคันผ่าน Application: DLT GPS ทางโทรศัพท์มือถือ ทุกระบบ บนข้อมูลที่เป็น Online แบบ Real-time ชุดเดียวกัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ กำหนดคุณลักษณะของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) และ กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) สามารถตรวจสอบได้ที่ ลิ้งค์ด้านล่าง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง GPS จีพีเอส ที่รองโดยกรมการขนส่งทางบก ได้ที่ แผนกบริการลูกค้า บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทร. 02 106 5322 ตลอด 24 ชั่วโมง
เอกสารดาวน์โหลด
กำหนดประเภทและลักษณะของรถ ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๘
กำหนดประเภทและลักษณะของรถ ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางก่อนจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๘
กำหนดประเภทและลักษณะของรถ ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๘
กำหนดประเภทและลักษณะของรถ ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง ก่อนจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๘
กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ขอบคุณข้อมูล https://www.dlt.go.th/th