ความดันลมยางรถบรรทุก เติมเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม

ความดันลมเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการเติมลมยางรถบรรทุก ? ความดันลมยางรถบรรทุก
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดูแลรักษายางรถบรรทุกคือการใช้ความดันลมที่เหมาะสม ไม่มียางหรือยางในเส้นใดที่จะเก็บลมไว้ได้อย่างถาวร เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสภาวะแรงดันลมอ่อน จะต้องตรวจเช็คและเติมลมให้กับยางรถของท่านอย่างสม่ำเสมอ เพราะความดันลมยางมีผลกระทบโดยตรงกับสมรรถนะของยาง ทั้งกับอายุของหน้ายางและความทนทาน และยังส่งผลต่อการใช้งานอีกด้วย
ความดันลมยางที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ทำให้โครงยางมีการยุบตัวมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้ยางเกิดความร้อนสะสมที่แก้มยางสูง แรงต้านทานการหมุนของยางเพิ่มขึ้น และเกิดการสึกหรอก่อนเวลา ในกรณีรุนแรงจะทำให้โครงยางเสียหาย ส่งผลให้เกิดยางระเบิดได้
ในทางกลับกัน ความดันลมยางที่สูงกว่ามาตรฐาน ซึ่งรถจะมีความรู้สึกขับได้เร็วขึ้น การออกตัวหรือบังคับเลี้ยวดีขึ้นอันเนื่องแรงดันลมที่มากช่วยผยุงรถให้ลอยสูงขึ้นจากพื้นผิวมา แต่จะทำให้การยึดเกาะถนนลดลง เกิดการลื่นไถลได้ง่ายเมื่อเจอสภาพพื้นถนนเปียก รวมทั้งส่งผลต่อการสึกหรอที่ผิดปกติของหน้ายางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งเพลาขับ
– การเติมลมยางเพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสมนั้นต้องคำนึงถึง น้ำหนักรถ น้ำหนักสิ่งของที่บรรทุก ความเร็วที่ใช้ และสภาพถนนที่ใช้งานของรถคันนั้น เพื่อพิจารณาในการเติมลมยางให้เหมาะสม เพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน
– เพื่อความปลอดภัยควรใช้ความดันลมยางจากคู่มือรถ เปรียบเทียบกับความดันลมยางที่ระบุในสเปคยางแต่ละขนาด และควรชั่งน้ำหนักตกแต่ละเพลาของรถในขณะที่บรรทุกสิ่งของด้วย
– การเติมหรือการวัดความดันลมยางควรทำขณะที่ยางเย็น และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้วัดต้องมีความแม่นยำได้มาตรฐาน รวมถึงปฎิบัติตามคำแนะนำการใช้งานที่ผู้ผลิตเครื่องมือนั้นๆแนะนำ
– ฝาครอบวาล์วนั้นมีไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดอย่างแน่นหนา และยังเป็นการปกป้องส่วนภายในของก้านวาล์วอีกด้วย ก้านต่อก้านวาล์วควรปรับใช้งานให้เหมาะสม และอาจจำเป็นสำหรับการตรวจวัดความดันลมยางในตำแหน่งล้อคู่

ข้อแนะนำในการเติมลมยางรถบรรทุก: ในการเติมลมยางรถบรรทุกไม่ได้ระบุตายตัวว่าต้องเติมที่ความดันลมยางที่เท่าไหร่ แต่ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ยางอยู่ในตำแหน่งไหน หากเป็นตำแหน่งเพลาขับ สามารถเติมลมยางได้ตั้งแต่ 85-100 psi ขึ้นอยู่กับขนาดยาง หากอยู่ที่ตำแหน่งพ่วงหรือล้อลากที่ต้องรับน้ำหนักการบรรทุกเยอะๆ ให้เพิ่มแรงดันเป็น 100-125 psi ตามขนาดยาง และยังสามารถเติมลมยางได้มากกว่า 130 psi ในยางขนาดใหญ่มากๆ หรือการบรรทุกสิ่งของน้ำหนักหลาย 10 ตัน

สิ่งที่ไม่ควรทำ:
– ห้ามปล่อยลมยางออกขณะที่ยางร้อน หรือเพิ่งจอดรถ
– ไม่ควรบรรทุกสิ่งของเกินกว่าน้ำหนักที่ระบุในสเปคยาง หากไม่ทราบควรปรึกษาผู้ที่มีความชำนาญ หรือติดต่อผู้ผลิตยางยี่ห้อนั้นๆ

คำแนะนำการเติมลมยางอย่างปลอดภัย 
1. เติมลมยางในคอกเติมลมนิรภัยเสมอ
2. เอาไส้ไก่ออกก่อนเติมลมยางเสมอ
3. ห้ามอยู่ในบริเวณวิถีการระเบิด ขณะเติมความดันลมยาง
4. สวมรองเท้า และแว่นตานิรภัยเสมอ ขณะถอดหรือประกอบยาง
5. ความดันลมยางต้องไม่เกินขีดความสามารถในการรับความดันได้ของกระทะล้อ
6. มือ และ เท้า จะต้องไม่ไปอยู่ในคอกเติมลมยาง
7. หยุดเติมความดันลมยางทันที หากได้ยินเสียงประหลาด หรือเสียงที่บ่งบอกถึงการฉีกขาดในส่วนใดๆ ของยาง

หลังจากที่เอาไส้ไก่ออกไปแล้ว เติมความดันลมยางเข้าไปเล็กน้อยขณะที่ยางอยู่ในแนวราบกับพื้น เพื่อให้ขอบยางนั่งบนขอบกระทะล้อ
เพื่อให้ขอบยางขยับเข้าไปใกล้ขอบกระทะล้อ เติมความดันลมยางขณะที่ยางอยู่ในแนวราบ เล็กน้อยไม่เกิน 5 พีเอสไอ หรือ 0.34 บาร์
กลิ้งยางเข้าไปในคอกเติมลมยางที่ได้มาตรฐาน เพื่อเติมความดันลมยางมากขึ้นให้ได้ที่ระดับ 20 psi หรือ 1.38 บาร์ สังเกตุเสียงแปลกปลอม ขณะเติมความดันลมยางด้วย
เมื่อเติมลมยางเข้าไปอยู่ในระดับ 20 psi หรือ 1.38 บาร์ ตรวจสอบแก้มยางว่าเกิดริ้วคลื่นขึ้นหรือไม่
เสียงแปลกปลอมและริ้วคลื่นที่เกิดขึ้นบนยางบ่งบอกว่าอาจเกิดความเสียหายได้ และไม่ควรยืนอยู่ใกล้ยางเกินไปขณะเติมลมเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้
เมื่อเติมความดันลมยางถึงในระดับที่เหมาะสมแล้ว ใส่ใส้ไก่ชิ้นใหม่เข้าไปแล้วปิดฝสครอบวาล์ว

คำเตือน:
 การเลือกใช้ยางที่ไม่ถูกต้อง การถอด-ใส่ยางที่ผิดวิธี การใช้งานยางและการบำรุงรักษายางที่ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของท่าน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกใช้ยาง การถอด-ใส่ยาง การใช้งานยางและการบำรุงรักษายางที่กำหนดไว้ในคู่มือการเลือกใช้ยางและการบำรุงรักษายางรถบรรทุกและรถบัสกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

คำเตือน: ยางบรรจุลมที่ติดตั้งบนวงล้อเรียบร้อยแล้วจะมีพลังมหาศาลที่พร้อมจะระเบิดอยู่ภายใน การใช้วงล้อที่ชำรุด ไม่ใช่ชุดเดียวกันหรือการประกอบใส่ที่ไม่ถูกวิธี อาจทำให้ชุดล้อที่ประกอบเกิดการระเบิดขึ้นได้ หากคุณอยู่ใกล้รัศมีที่ยางหรือชิ้นส่วนของวงล้อระเบิด แรงลมจากการระเบิด จะทำให้คุณบาดเจ็บสาหัสหรือถึงกับเสียชีวิตได้

คำเตือน: การให้บริการเกี่ยวกับยางหรือวงล้อมีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านมาก ต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการด้านยางที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเท่านั้น และใช้เครื่องมือและวิธีการที่ถูกต้อง การดำเนินการโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องจากความสับเพร่า ประมาท หรือตั้งใจ อาจส่งผลให้คุณหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ การเติมลมกลับไปในยางที่ผ่านการวิ่งโดยปราศจากลมหรือลมอ่อน (80 เปอร์เซ็นต์ หรือน้อยกว่ากำหนด) ยางเส้นนั้นอาจเสียหายภายในและระเบิดออกมาระหว่างที่คุณกำลังเติมลมอยู่ ชิ้นส่วนของวงล้อที่สึกหรอ ชำรุดหรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องจะสามารถระเบิดกระจายออกมาได้ ยางที่วิ่งโดยปราศจากลมมาก่อนจะต้องตรวจสอบด้านในของยางให้ถี่ถ้วนก่อนนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูล ข้อมูลจาก http://www.transport.michelin.co.th/Home/New-Retreaded-Tyres/Tyre-Basics/Right-pressure
http://www.tiretruckintertrade.com/knowledge_view.php?id_knowledge=321