กรมการขนส่งทางบกกำหนดรถติด GPS มีรถประเภทไหนบ้าง ?

กรมการขนส่งทางบกกำหนดรถติด GPS ? รถโดยสารที่เข้าข่ายเร่งด่วน
โดยกำหนดให้รถโดยสารมาตรฐาน 4 หรือที่เรารู้จัก ในนามรถบัส 2 ชั้น 8 ล้อ ทั้งจดใหม่และต่อทะเบียน และ รถโดยสารหมวด 1,2,3 ทั้งรถโดยสารไม่ประจำทาง ยกเว้นรถสองแถว ที่จดทะเบียนใหม่หลังวันที่ 25 มกราคม 2559จะต้องติด ระบบติดตามรถยนต์ตาม คุณลักษณะที่กรมฯบังคับ มิฉนั้นขนส่งจะไม่รับ จดทะเบียน หรือต่อทะเบียน
มาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ
– มาตรฐาน 2 คือ รถปรับอากาศ
– มาตรฐาน 3 คือ รถที่ไม่มีเครี่องปรับ อากาศ
– มาตรฐาน 4 คือ รถสองชั้น
-มาตรฐาน 5 คือ รถพ่วง
– มาตรฐาน 6 คือ รถกึ่งพวง
– มาตรฐาน 7 คือ รถโดยสารเฉพาะกิจ
รถบรรทุกที่เข้าข่ายเร่งด่วน
โดยกำหนดให้รถบรรทุกลักษณะ 1,2,3,5 และ9 ที่จด ทะเบียนใหม่หลังวันที่ 25 มกราคม 2559 จะต้องติด ระบบ ติดตามรถยนต์ตามคุณลักษณะที่กรมฯบังคับ
-ลักษณะ 1 รถกระบะบรรทุก
– ลักษณะ 2 รถตู้บรรทุก
– ลักษณะ 3 รถบรรทุกของเหลว
– ลักษณะ 4 รถบรรทุกวัตถุอันตราย
-ลักษณะ 5 รถเฉพาะกิจ (รถขนปูนผสมเสร็จ)
– ลักษณะ 6 รถพ่วง
– ลักษณะ 7 รถกึ่งพวง
– ลักษณะ 8 รถกึ่งงพ่วงบรรทุกวัสดุยาว
– ลักษณะ 9 รถลากจูง (หัวลาก รวม 6 ล้อหัวลาก ด้วย)
ขอบคุณข้อมูล: กรมการขนส่งทางบก