ONETRACK SMART-DUMP

ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการติดตามรถดัมพ์หรือเครื่องจักรที่รองรับการทำงานด้วยระบบ PTO และบริหารควบคุมการขนส่งคอนกรีตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ONETRACK SMART-DUMP มีประโยชน์อย่างไร

เพื่อตอบสนองการติดตามรถดัมพ์หรือเครื่องจักรที่รองรับการทำงานด้วยระบบ PTO และควบคุมการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถตรวจสอบการยกดัมพ์ให้ตรงกับจุดและป้องกันการยกดัมพ์นอกสถานที่

 

ระบบติดตาม (Tracking System)

ระบบบริหารจัดการ fleet หรือยานพาหนะ (GPS Tracking System) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการทรัพยากร

ระบบตรวจสอบการยกดัมพ์

อุปกรณ์ PTO sensor เพื่อตรวจสอบการยกดัมพ์

เหตุการณ์ย้อนหลังและรายงาน

สามารถดูเหตุการณ์ย้อนหลังและออกรายงานในรูปแบบของ Word, Excel หรือ PDF
 

Smart-Dump Features

ระบบอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาเพื่อรถดัมพ์หรือรถที่รองรับการทำงานด้วยระบบ PTO โดยเฉพาะ

ระบบ GPS Tracking

บริหารจัดการ Fleet และติดตามยานพาหนะด้วยระบบ GPS Tracking System

ระบบติดตามการยกดัมพ์

อุปกรณ์ PTO sensor เพื่อตรวจสอบการยกดัมพ์ สามารถตรวจสอบตำแหน่งการยกดัมพ์ (หรือส่งสินค้า)ได้ เช่นที่ไหน  เมื่อไหร่ 
ONETRACK SMART-DUMP
ONETRACK SMART-DUMP

ป้องกันการยกดัมพ์นอกสถานที่

ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการยกดัมพ์ (หรือส่งสินค้า) นอกสถานที่ที่กำหนด

มาตรฐานระบบ Onetrack

มาตรฐาน Function ระบบ Onetrack ติดตามรถทุกนาทีแบบ Real-time

History & Reports

สามารถดูประวัติการเดินทางและสรุปรายงานเพื่อใช้วัด KPI ของพนักงานได้

History

สามารถดูเหตุการณ์ย้อนหลังหรือฟังก์ชั่น Playback เพื่อดูเส้นทางการเดินทางของรถได้

Reports

สามารถออกรายงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้
ONETRACK SMART-DUMP