วันแทรค สมาร์ท

ระบบจีพีเอส (GPS) ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

หากท่านต้องการใช้งานเวปไซต์รูปแบบเดิมกรุณา คลิ๊ก ที่นี้

ONETRACK SMART

วันแทรค สมาร์ท คือ?

ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองผู้ใช้งานในระดับสูง สามารถแสดงรายงานการเดินทางของรถได้หลากหลาย รองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการ บริหารการขนส่งที่ต้องการรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้สำหรับการบริหาร Fleet  
ONETRACK SMART
ONETRACK SMART

วันแทรค สมาร์ท วิเคราะห์ข้อมูล ?

วันแทรค สมาร์ท สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เที่ยวรถ น้ำมัน รวมถึงสามารถวิเคราะห์ต้นทุนในการขนส่ง มีระบบที่รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย เช่น กล้องถ่ายภาพ, อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำมัน, เซ็นเซอร์ประตู ฯลฯ อีกทั้งยังมีระบบบริหารพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับรถ เช่น เบรก เร่ง เลี้ยวกะทันหัน

แอพพลิเคชั่น “วันแทรค สมาร์ท”

Real time Monitoring

ตรวจสอบข้อมูลของรถที่ต้องการบนหน้าจอแผนที่ Google Map

History

สามารถตรวจสอบสถานะ การทำงานย้อนหลังบนแผนที่

User Friendly

ระบบที่ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งาน ใช้งานง่ายและสะดวก

Report

สามารถสร้างรายงานได้ในรูปแบบ PDF, Word , Excel
ONETRACK SMART

DLT Support

รองรับมาตรฐานตามประกาศของ กรมการขนส่งทางบก

Mobile Application

รองรับการใช้งานบนระบบ Android และ iOS

Alert

สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

More Options

รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม ที่หลากหลาย เช่น กล้องถ่ายภาพ, ตรวจสอบสวิตช์ประตู,วัดระดับน้ำมัน

วันแทรค สมาร์ท

ท่านสามารถใช้งาน “วันแทรค สมาร์ท” ผ่านบนระบบ iOS และ Android
 
ONETRACK SMART

ชุดอุปกรณ์

ONETRACK SMART
อุปกรณ์จีพีเอสรุ่น DT-700
ONETRACK SMART
เสาสัญญาณจีเอสเอ็ม
ONETRACK SMART
เสาสัญญาณจีพีเอส
ONETRACK SMART
เครื่องอ่านใบขับขี่
ชนิดแถบแม่เหล็ก
ONETRACK SMART
ชุดสายไฟ และ
อุปกรณ์แจ้งเตือน