ONELINK SPACE
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE
เลื่อนลง
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE คืออีกหนึ่งหน่วยธุรกิจใหม่ (New Business Unit) ของบริษัทวันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ ภายใต้คอนเซ็ป Software As A Service (SAAS)
โดยมุ่งพัฒนาซอฟแวร์แอพพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย และเทรนด์ของ IOT (Internet Of Thing)
ONELINK SPACE

Experience

จากประสบการณ์ผู้ให้บริการ
ระบบ GPS Tracking
มากกว่า 15 ปี
ONELINK SPACE

Concept

Onelink Space ภายใต้คอนเซ็ป
Any time, Any Where,
Any Device
ONELINK SPACE

Trend

ตามเทรนด์ของ 
Infrastructure, Devices, 
Network, Platform, Cloud
ONELINK SPACE

Business

เราใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากลูกค้าในการพัฒนาปรับปรุงบริการเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

 

ONELINK SPACE

แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการ การเข้าเยี่ยมลูกค้า (หรือ Sales Visit)

โดยเฉพาะกับ “พนักงานขาย” ซึ่งเปรียบเสมือน เป็นหัวใจของบริษัท เพื่อให้พนักงานในทีมเดียวกันสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในทีม ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และช่วยให้พนักงานสามารถวางแผนการทํางานหรือการติดต่อลูกค้าไว้ ล่วงหน้าได้ และช่วยเก็บประวัติการทํางานหรือการติดต่อลูกค้า ช่วยให้พนักงานของคุณดําเนินการขายสินค้าตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE

แอพพลิเคชั่นเพื่อ การบริหารจัดการงานบริการนอกสถานที่ 

งานบริการนอกสถานที่  เช่น งานขนส่งสินค้า งานซ่อมบำรุง/แก้ไข งานติดตั้ง เป็นต้น และระบบติดตาม Track&Trace แบบ Online & Real-time ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงขั้นตอนการปิดงาน 
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE
 

DOWNLOAD THE APPS

แอพพลิเคชั่นสามารถดาวน์โหลดได้จาก GOOGLE PLAY STORE และ APP STORE
ONELINK SPACE
ONELINK SPACE